Navigace

Obsah

Uspořádání dne

Dopolední činnosti:

 • Hra
 • 8.00 Začátek pravidelného předškolního vzdělávání
 • Komunitní kruh
 • Spontánní i strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte (individuální i skupinové)
 • 8.45 Přesnídávka
 • 9.45 Pobyt venku
 • 11.45 oběd
 • 12.00 Konec pravidelného předškolního vzdělávání

Odpolední činnosti:

 • četba pro děti, odpočinek, klidové činnosti
 • hra, zájmová činnost, pobyt venku
 • 14.15 svačina
 • Rozcházení dětí

 

V denním programu jsou zařazovány činnosti spontánní i řízené, individuální i skupinové. Uspořádání služeb učitelek (překrývání) umožňuje  více se individuálně dětem věnovat a provádět rozšiřující aktivity (hra na flétnu, příprava na školu).