Navigace

Obsah

Informace o škole

Identifikační údaje

Název a adresa školy: Mateřská škola, Křivsoudov  257 66 Křivsoudov 172                             

Součást školy: školní jídelna

IPZ:  600 041 581  Mateřská škola, Křivsoudov                                   

IZO: 107 510 201  Mateřská škola

IZO: 102 662 789  Školní jídelna mateřské školy, Křivsoudov

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003

IČO: 75031485

Zřizovatel:  Městys Křivsoudov

Statutární zástupce školy: ředitelka MŠ  Bc. Radka Martínková

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Jaroslav Švejda

e-mail:  poverenec@gdprsys.cz    telefon  + 420 736 734 910

 

Obecná charakteristika školy

            Městys Křivsoudov leží v jihovýchodní části okresu Benešov. Je  třetí největší obec mikroregionu Želivka. Žije zde přibližně čtyři sta stálých obyvatel. Tato spíše zemědělská oblast není ohrožována průmyslovými provozy a proto je zde čisté ovzduší a zachovalá příroda.

            Mateřská škola Křivsoudov je   umístěna   na okraji obce v budově postavené k tomuto účelu v roce 1977. Ve střešní nástavbě  jsou obecní byty. Přízemí je bezbariérové. Během posledních let došlo průběžně k celkové rekonstrukci, která se týkala výměny oken, dveří, zateplení budovy a  úpravy okolních chodníků.

            V prostorách mateřské školy se nachází jedna třída, šatny dětí a zaměstnanců, ředitelna, hygienická zařízení, kuchyň a sklady. Kotelna na pevná paliva má zvláštní vchod. Vnitřní prostory také prošly mnoha úpravami a  odpovídají současným hygienickým a bezpečnostním normám. Třída slouží jako herna, pracovna a jídelna. Členění prostoru je variabilní, umožňuje provádět různé druhy her a pohybových činností. Děti se ve velké míře podílejí na výzdobě prostředí.

           Zahrada západní straně mateřské školy poskytuje prostor pro venkovní hry a pohybové aktivity dětí. Je zde velké pískoviště, zahradní kuchyňka, domeček, vláček, houpačky, altán           a zahradní domek na ukládání hraček. Po celé délce budovy je velká krytá terasa. Přírodní ráz zahrady dotvářejí vzrostlé jehličnaté stromy,  lískové keře a travnatý povrch.

Od 1.1.2003 je mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Škola byla zařazena od roku 1996 do roku 2015 v síti Mateřských škol podporujících zdraví. V tomto téměř dvacetiletém období se stalo mnoho pozitivních změn ve vytváření podmínek  pro úspěšné fungování školy.Vyžadovalo to i nemalé osobní nasazení pedagogických i provozních zaměstnanců. Naše mateřská škola se stala vyhledávanou školou  pro široké okolí. Rodiče oceňují vstřícné jednání, celkovou atmosféru  i úroveň předškolního vzdělávání.