Navigace

Obsah

Děkujeme  rodičům a ostatním sponzorům

za finanční příspěvky i materiální dary:

 

Školní rok 2021/22

Sponzoři školy:

pan M. Děkanovský  Lhota Bubeneč  -  brambory pro naši šk.jídelnu po celý školní rok

                                                            - děkujeme za zorganizování krásného výletu s exkurzí po                                                                    farmě

Klub žen Křivsoudov  - knihy pro odcházející předškoláky

p. Nováková - ukázka mletí obilí, možnost návštěvy kozí farmy