Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola, Křivsoudov
Mateřská školaKřivsoudov

V nejbližší době půjdou děti k zápisu do základní školy

Při rozhovorech s učitelkami prvních tříd se dozvídáme, že největší problémy jsou při nácviku psaní, v udržení pozornosti, ve slušném chování dětí, někdy i v sebeobsluze. Není to pro nás nic nového, totéž pozorujeme i my - nezájem některých dětí o kreslení a nízká úroveň jejich kresby vzhledem k věku (dodáváme, že kresba je důležitý projev dítěte, vypovídající ne o tom, co dítě vidí, ale co zná), některé děti nevydrží si s něčím hrát nebo ani nemají potřebu vzít si hračku. Slušné chování a dovednosti sebeobsluhy se také nevytvoří samy. Jde o soustavu návyků, které se upevňují neustálým opakováním        

Zralost pro školní docházku /z časopisu Děti a my/

První údaj pro vaše rozhodování je datum narození dítěte. V předškolním věku má rozdíl několika měsíců podstatně větší význam než u starších dětí. Z hlediska zvládnutí dosavadních požadavků školy jsou ohroženější děti, které dosáhnou šesti let v květnu až srpnu před vstupem do školy a to zvláště chlapci.

Zvažujeme i zdravotní stav dítěte a odolnost proti psychické zátěži. Výkonnost dítěte ve škole těsně souvisí s kvalitou jazykového projevu, jak dokáže vyjádřit to, co umí. Důležitá je úroveň rozvoje jemné motoriky, zejména pak té části, která souvisí se psaním. Cenný zdrojem informací bývá kresba. Pokud má dítě příležitost, kreslí rádo a hodně. Všímáme si držení tužky, volnosti kresby, pevnosti vedení čáry. Sledujeme, jak dlouho vydrží dítě u činnosti, která je baví a naopak kolik času dovede věnovat činnosti, která je příliš nezajímá. Opominout bychom neměli ani celkovou obratnost. Dítě, které pravidelně vylije polévku v jídelně, které nezvládne vázat tkaničku, se stane dříve či později středem pozornosti spolužáků i učitelů. Zajímáme se o psychomotorické tempo, tedy jestli je dítě tzv. pomalé nebo rychlé. Pomalost představuje pro dítě nemalou komplikaci. Nejde jen o oblékání, jídlo, ale zejména o chápání, rychlost provedených pokynů. Důležitý je zájem o "učení". Je dobré, když se dítě do školy těší. To však nestačí. Důvody dítěte mohou být důležité, ale z hlediska pozdější školní výuky zcela nepodstatné. Podstatný je zájem o vzdělávání a ochota dělat věci podle přání rodičů.

U každého dítěte najdeme nějakou drobnost, která není úplně "tiptop". Patrně nebudeme žádat o odklad školní docházky pro dítě, které špatně vyslovuje "ř" a nedrží dobře tužku. Do tohoto rozhodování však vstupují i další faktory ve vztahu ke vstupu do školy. I rodiče by se měli zamyslet sami nad sebou. Jaké mají očekávání pokud jde o školní výsledky dítěte, jak budou reagovat na případné pětky, jak jsou ochotni dítě něco doučit, jak jsou připraveni snášet, že dítě zapomene úkol, pomůcky, že ztratí ve škole bačkory.

Samostatnou kategorii představuje škola a učitel. Naše škola v zásadě uplatňuje přístup, podle kterého se dítě musí přizpůsobit požadavkům školy. Mnozí učitelé postupují podle vlastních požadavků a norem, školy mají různé programy i různé podmínky pro práci. Kdo bude učit v první třídě? Jaké jsou dosavadní reference, jaké "vysvědčení" tomuto učiteli vystavili předcházející rodiče a jejich děti? Jak početně velká bude třída?

Pokud zjistíte, že ve více drobných případech některá okolnost může zkomplikovat úspěšnost dítěte ve škole, měli byste uvažovat o odkladu. Když vaše pochybnosti přesáhnou určitou míru, hledejte pomoc v psychologickém poradenství. Žádný odborník však nepřevezme zodpovědnost za vás. Je povinnost rodičů hledat pro dítě nejlepší variantu bez ohledu na to, že odborníci mohou mít názor zcela odlišný.

Co je školní zralost?

Jsou to schopnosti,  závislé na zrání organismu. Nedají se  urychlit. Patří sem:

 • pozornost a soustředěnost
 • citová vyrovnanost
 • odolnost proti zátěži (přizpůsobení se na školní režim)
 • manuální zručnost - součinnost zraku, sluchu, pohybu
 • zrakové rozlišování, zralost očních pohybů
 • sluchové rozlišování
 • úroveň konkrétního myšlení
 • sebeovládání založené na vůli a spojené s vědomím odpovědnosti

Co je školní připravenost?

Jsou to schopnosti, jejichž rozvoj  závisí do jisté míry na okolním prostředí, ve kterém dítě žije a na tom, co se učí. Patří sem:

 • vědomosti, dovednosti a návyky
 • úroveň řeči a komunikace
 • respektování běžných norem chování

Příprava na školu nekončí zápisem do 1. třídy. Právě druhá polovina školního roku je dobou, ve které by nejstarší děti měly postupně dospět k určité úrovni vědomostí, dovedností a návyků, příznačných pro šestileté dítě.

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.

Mohlo by Vás zajímat