Navigace

Obsah

Informace o školním stravování

 

Podmínky poskytování školního stravování

Mateřská škola, Křivsoudov - Školní jídelna

MŠ zabezpečuje školní stravování dětí ve vlastním zařízení školního stravování – školní jídelně. Školní stravování se řídí platnými právními předpisy, výživovými normami a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí mat. školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. Pravidelně je vyhodnocováno plnění spotřebního koše. K účetnímu zpracování je využíván program VIS Plzeň (modul stravné a sklad).

Podmínky poskytování školního stravování:

 • přihlášku ke stravování  (evidenční list) dítěte, vyplňuje zákonný zástupce dítěte     
 • pro děti jsou zajištěna během dne 3 jídla – přesnídávka, oběd, svačina a nápoje. Časový rozpis je uveden v denním programu
 • dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v mateřské škole. Ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, i mimo prostory školy (výlety, výjimečný odchod dítěte po obědě)
 • po celý den je zabezpečen pitný režim
 • přihlašovat a odhlašovat dítě ze stravy je možné den předem zápisem do sešitu  nebo nejpozději do 7.30 ve dni nepřítomnosti
 • při náhlém onemocnění dítěte si mohou zákonní zástupci dítěte v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11.30 do 12.00 hod.   
 • neodhlášenou stravu hradí zákonní zástupci v plné výši  
 • stravné se platí v hotovosti v  mateřské škole nejpozději do 20.následujícího měsíce. Celkovou částku podle stravovacích dnů u dítěte oznamuje provozní školní jídelny seznamem umístěným na nástěnce v šatně dětí
 • při zahájení stravování  poskytují zákonní zástupci dětí zálohu na školní rok
 • týdenní jídelníček, který sestavuje kuchařka, je  na nástěnce  a na webových stránkách 
 • na měsíc dopředu je možné odhlásit odpolední svačiny
 • pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně  neuhradí úplatu  za školní stravování ve stanoveném termínu   a nedohodne  s ředitelkou jiný termín úhrady, bude dítě vyloučeno ze školního stravování

 


 

IV. Stanovení finanční normy

 

Strávníci 3 – 6 let: 
Přesnídávka 11,00 Kč
Oběd 22,00 Kč
Svačina 11,00 Kč
Celkem (celodenní) 44,00 Kč

 

Strávníci 7-10 let:         
Přesnídávka 12,00 Kč
Oběd 24,00 Kč
Svačina 12,00 Kč
Celkem (celodenní) 48,00 Kč

 

Vždy na začátku měsíce budou vyvěšeny platby stravného za předchozí měsíc jmenovitým seznamem. Platby probíhají hotovostně. 

Stravné bude vybírat paní účetní vždy 1. a 2. úterý v měsíci od 7.00 do 8.00h v MŠ.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY - omlouvání dětí

Předem známou nepřítomnost dítěte je ptořeba napsat do sešitu v šatně nebo dítě odhlásit telefoniky v aktuální den, a to nejpozději do 7.30. Ohlášení odpolední svačiny na určitý den je možné zapsáním do sešitu v šatně nebo ústně. Neodhlášená strava bude účtována. 

Pokud bylo dítě delší dobu nepřítomné a předem nebyl znát datum návratu, prosíme Vás od přihlášení dětí ke stravě den předem. V aktuální den nejpozději do 7.30.