Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola, Křivsoudov
Mateřská školaKřivsoudov

Informace o školním stravování

Mateřská škola, Křivsoudov - Školní jídelna

MŠ zabezpečuje školní stravování dětí ve vlastním zařízení školního stravování – školní jídelně. Školní stravování se řídí platnými právními předpisy, výživovými normami a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí mat. školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. Pravidelně je vyhodnocováno plnění spotřebního koše. K účetnímu zpracování je využíván program VIS Plzeň (modul stravné a sklad).

Podmínky poskytování školního stravování:

 • přihlášku ke stravování  (evidenční list) dítěte, vyplňuje zákonný zástupce dítěte     
 • pro děti jsou zajištěna během dne 3 jídla – přesnídávka, oběd, svačina a nápoje. Časový rozpis je uveden v denním programu
 • dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v mateřské škole. Ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, i mimo prostory školy (výlety, výjimečný odchod dítěte po obědě)
 • po celý den je zabezpečen pitný režim
 • přihlašovat a odhlašovat dítě ze stravy je možné den předem zápisem do sešitu  nebo nejpozději do 7.30 ve dni nepřítomnosti
 • při náhlém onemocnění dítěte si mohou zákonní zástupci dítěte v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11.30 do 12.00 hod.   
 • neodhlášenou stravu hradí zákonní zástupci v plné výši  
 • stravné se platí v hotovosti v  mateřské škole nejpozději do 15.následujícího měsíce. Celkovou částku podle stravovacích dnů u dítěte oznamuje provozní školní jídelny seznamem umístěným na nástěnce v šatně dětí
 • při zahájení stravování  poskytují zákonní zástupci dětí zálohu na školní rok
 • týdenní jídelníček, který sestavuje kuchařka, je  na nástěnce  a na webových stránkách 
 • na měsíc dopředu je možné odhlásit odpolední svačiny
 • pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně  neuhradí úplatu  za školní stravování ve stanoveném termínu   a nedohodne  s ředitelkou jiný termín úhrady, bude dítě vyloučeno ze školního stravování

IV. Stanovení finanční normy

Strávníci 3 – 6 let: 
 • Přesnídávka 11,00 Kč
 • Oběd 22,00 Kč
 • Svačina 11,00 Kč
 • Celkem (celodenní) 44,00 Kč
Strávníci 7-10 let:         
 • Přesnídávka 12,00 Kč
 • Oběd 24,00 Kč
 • Svačina 12,00 Kč
 • Celkem (celodenní) 48,00 Kč

Vždy na začátku měsíce budou vyvěšeny platby stravného za předchozí měsíc jmenovitým seznamem. Platby probíhají hotovostně. 

Stravné bude vybírat paní účetní vždy 1. a 2. úterý v měsíci od 7.00 do 7. 45 h v MŠ.

Odhlašování stravy - omlouvání dětí

Předem známou nepřítomnost dítěte je ptořeba napsat do sešitu v šatně nebo dítě odhlásit telefoniky v aktuální den, a to nejpozději do 7.30. Ohlášení odpolední svačiny na určitý den je možné zapsáním do sešitu v šatně nebo ústně. Neodhlášená strava bude účtována. 

Pokud bylo dítě delší dobu nepřítomné a předem nebyl znát datum návratu, prosíme Vás od přihlášení dětí ke stravě den předem. V aktuální den nejpozději do 7.30.

Školní stravování

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Pranostika na akt. den

Prosinec, když je zima, halí se v bílý kožich.

Mohlo by Vás zajímat