Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola, Křivsoudov
Mateřská školaKřivsoudov

Informace ke stravování dětí v MŠ

Informace k platbě stravného a omlouvání nepřítomnosti dětí.

Školní jídelna Mateřské školy Křivsoudov

MŠ zabezpečuje školní stravování dětí ve vlastním zařízení školního stravování – školní jídelně. Školní stravování se řídí platnými právními předpisy, výživovými normami a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí mateřské školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. Pravidelně je vyhodnocováno plnění spotřebního koše. K účetnímu zpracování je využíván program Správa MŠ - modul Školní jídelna.

Podmínky poskytování školního stravování:

 • Přihlášku ke stravování (evidenční list školního stravování) dítěte, vyplňuje zákonný zástupce dítěte při přijetí dítěte do Mateřské školy   
 • Pro děti jsou zajištěna během dne 3 jídla – přesnídávka, oběd, svačina a nápoje. Časový rozpis je uveden v denním programu.
 • Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v mateřské škole. Ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, i mimo prostory školy (výlety, výjimečný odchod dítěte po obědě).
 • Po celý den je zabezpečen pitný režim.
 • Týdenní jídelníček, který sestavuje vedoucí školní kuchyně, je k dispozici na nástěnce v šatně dětí nebo na webových stránkách v sekci "Školní stravování".

Odhlašování stravy

 • Přihlašovat a odhlašovat dítě ze stravy je možné den předem ústně nebo telefonicky do 8:00 hodin daného dne.
 • Při náhlém onemocnění dítěte si mohou zákonní zástupci dítěte v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11.00 do 11:15 hod.   
 • Neodhlášenou stravu hradí zákonní zástupci v plné výši.

Platba za stravné

 • V září, s příchodem dítěte do MŠ, složí zákonní zástupci zálohu na stravné a pitný režim.
 • Stravné se běžně platí převodem na bankovní účet školy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (př. stravné za září je splatné do 15. října). Celkovou částku podle stravovacích dnů dítěte oznamujeme seznamem umístěným na nástěnce v šatně dětí vždy první den v měsíci.

Platba probíhá těmito způsoby:

 1. bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:

číslo účtu: 181801404/0300

variabilní symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka)

poznámka: jméno a příjmení dítěte + stravné – měsíc (stravné září)

    2. hotovostně u vedoucí školní jídelny (pondělí 7:30 – 8:00)

Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může být dítě vyloučeno ze školního stravování (viz Školní řád).

 


Ceny obědů (platné od 1. 9. 2024)

 

Strávníci 3 – 6 let: 

 • Přesnídávka                      13,00 Kč
 • Oběd                                 24,00 Kč
 • Svačina                              13,00 Kč
 • Celkem (celodenní)         50,00 Kč
 • Celkem (polodenní)        37,00 Kč

Strávníci 7-10 let:         

 • Přesnídávka                     14,00 Kč
 • Oběd                                26,00 Kč
 • Svačina                             14,00 Kč
 • Celkem (celodenní)         54,00 Kč
 • Celkem (polodenní)        40,00 Kč
Datum vložení: 30. 8. 2023 12:58
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2024 11:31
Autor: T. Petrů

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

Mohlo by Vás zajímat